Θ.Μπενέτος: "Το γήρας είναι μια φυσιολογική διαδικασία και όχι νόσος η οποία μπορεί να θεραπευτεί"

11/22/2019 05:37:00 μ.μ.
Το γήρας δεν είναι μία νόσος αλλά μία φυσιολογική διαδικασία που σχετίζεται με τη συσσώρευση των βλαβών που έχει υποστεί ο οργανισμός στ...Read More