22/9/19

Δεκάδες μαθητές γυμνασίου και λυκείου, από δώδεκα βαλκανικές χώρες και την Ιταλία, διαγωνίσθηκαν στην 27η Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικ...
«Είσαι λοιπόν ο ξακουστός Βιργίλιος, / πηγή που ποταμό αναβράει το λόγο; / με θώρι ντροπαλό τού απηλογιέμαι. / Ω φως των άλλων βάρδων κ...