18/4/19

Προς έκπληξη του τοπικού τύπου, η Ένωση Νέων Κομμουνιστών (UTC ακρωνύμιο στα ρουμανικά), που ανήκουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρουμανίας ...