16/4/19

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ διορισμού προσωρινής διοίκησης Των δευτεροβάθμιων συν...