13/9/19

ΕΜΠΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΛΑΜΜΕΝΟΙ
Το εργοστασιακό προλεταριάτο βρήκε τον ηγέτη που θα το οδηγήσει στα ουράνια .