Γανυμήδης... Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Ηλιακού μας συστήματος...

Ο Γανυμήδης είναι ο πιο ογκώδης, φωτεινός και μεγαλύτερος φυσικός δορυφόρος του πλανήτη Δία αλλά και του Ηλιακού συστήματος, με διάμετρο 5.262 χιλιόμετρα. 
Είναι μεγαλύτερος ακόμη και από τον πλανήτη Ερμή και τον πλανήτη νάνο Πλούτωνα. 
Οι επιστήμονες πιθανολογούν ότι ο Γανυμήδης διαθέτει πυρήνα παρόμοιο με αυτόν της 
Γης (με κύριο συστατικό τον υγρό σίδηρο) ο οποίος και παράγει το μαγνητικό πεδίο. 
Ο Γανυμήδης διαθέτει επίσης οξυγόνο που δημιουργείται από τη διάσπαση πάγου νερού στην επιφάνεια του. Εκτιμάται ότι διαθέτει έναν ωκεανό αλλά δεν υπάρχει κανένα στοι-
χείο σχετικά το πόσο βαθιά κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται αυτός ο ωκεανός ούτε και ποια είναι η μορφολογία του.


Ταξίδια του νου...