Συμφωνία Σύριζα (Βαρουφάκη) - ΕΕ

Για όσους πίστευαν και πιστεύουν ότι αντιστάθηκε (20.02.2015)

Ένα μικρό απόσπασμα

Active Citizen Cris