Η δημοσίευση αυτή παραβιάζει τους Όρους της κοινότητάς

To facebook χωρίς καν να προλάβουμε να αναρτήσουμε  το κείμενο από την ιστοσελίδα  αγκίδα press λέει ότι κάνουμε σπαμ (που δεν κάναμε). Το κείμενο μιλά για την χρυσή αυγή προφανώς το facebook είναι κατά του ρατσισμού και του μίσους αλλά όχι να κάνουμε και σπαμ... Έχουμε κάνει αίτημα για επανεξέταση. Θα δείξει...