10/10/17

Ε: Οι εκλεκτοί ανήκουν σε κάποια διαφορετική φυλή από σένα; Α: Οι καπιταλιστές είναι πλασμένοι από τον ίδιο πηλό με τους μισθωτούς. Έχου...