5/6/17

Ένα νέο, πολύ αυστηρό πλαίσιο, ενάντια στις αναρτήσεις μίσους στα  social media  επεξεργάζονται τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης....
«Ο καπιταλισμός είναι ένας τρόπος παραγωγής όπου οι παραγωγικές δυνάμεις δεν αναπτύσσονται με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινω...