5/2/17

Το σχόλιο που διαβάζετε είναι από την τελευταία σελίδα της εφημερίδας Κontra ,2/2/2017, όπου συχνά πυκνά σχολιάζει Ο Χάρρυ Κλυν. Όταν ανα...