22/1/17

Του Δημήτρη Νίκογλου Κάποτε τους πολιτικούς ανάλογα της ιδεολογίας που εξέφραζαν τους κρεμούσαμε  και την ανάλογη ταμπέλα, αριστερός, δεξ...