Για την ονομασία των Σκοπίων

Παράταση του εργασιακού βίου και ιδιωτική ασφάλιση


Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αύξηση του μεριδίου των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο των συντάξεων προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας για το ρόλο του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης στο «The Economist First Insurance Forum».
Υποστήριξε ότι δεν επαρκούν οι μέχρι τώρα αλλαγές που κατάργησαν τον κοινωνικό χαρακτήρα τις ασφάλισης, μείωσαν τις συντάξεις και αύξησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ανέφερε πως ένα «βιώσιμο "αμιγώς κοινωνικοασφαλιστικό" σύστημα δεν είναι οικονομικά εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες στην Ελλάδα» και πρότεινε πολιτικές που θα «περιλαμβάνουν την παράταση του εργασιακού βίου και την αύξηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας».
Κατά την άποψη του οι πενιχρές συντάξεις που δίνουν τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία είναι το κλειδί για να μεγεθυνθεί ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης προκειμένου οι ασφαλισμένοι να ξαναπληρώνουν από την τσέπη τους για να αυξήσουν τις συντάξιμες αποδοχές. Ο Γ. Στουρνάρας ανέφερε πως «η μέθοδος που είναι συνηθέστερη και πιο πρόσφορη, τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που συσσωρεύονται στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων του πρώτου πυλώνα με συστήματα επαγγελματικής ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα και με προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα».
Πρόσθεσε πως «η οικονομική ασφάλεια μετά τη συνταξιοδότηση δεν πρέπει και δεν μπορεί να παρέχεται από μία και μόνη πηγή: τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχουν οι εργοδότες και οι προσωπικές αποταμιεύσεις είναι όλα τους απαραίτητα και συμπληρωματικά τμήματα ενός ενιαίου συστήματος που του διασφαλίζουν προσιτό κόστος, επάρκεια και βιωσιμότητα». Κατά συνέπεια «το κράτος δεν θα πρέπει να επιμένει να διατηρεί το μονοπώλιο των συνταξιοδοτικών παροχών» και έτσι «ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, από την πλευρά του, θα μπορούσε να αναλάβει έναν αυξημένο ρόλο ως φορέας διαχείρισης για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών».
Για μια ακόμα φορά ζήτησε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και να υλοποιηθούν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα λέγοντας ότι «η Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει να επιστρέψει σε διατηρήσιμη ανάπτυξη και απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, χωρίς άλλη καθυστέρηση και η συνεπής και αποφασιστική εφαρμογή του προγράμματος. Αυτή είναι η σημερινή πρόκληση, καθώς η έντονη μεταρρυθμιστική προσπάθεια είχε μεγάλο κοινωνικό κόστος, που δυσχεραίνει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και ενίοτε οδηγεί ακόμη και σε παλινδρομήσεις»
902

Σχόλια