22/10/16

Ο Λάο Τζου καταδίκασε σε φυλακή τόσο τον πλούσιο όσο και τον κλέφτη Ο Λάο Τζου έζησε σύμφωνα με το δικό του φως, πάλεψε, δεν δραπέτ...
«Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι». Η φράση ισχύει απόλυτα και για τους κουκουεδολόγους, ξεσκολισμένους και επίδοξους. Επιβεβαιών...