29/9/16

ΓΡΑΦΕΙ faros Στις 27 Σεπτέμβρη του 1941, με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, ιδρύθηκε το ΕΑΜ, σκοποί του οποίου ήταν: α) Η απελευθέρωση του Έθνο...