14/4/16

Γράφει gekoudi  Οι ΓΓ υπηρετούν πενταετείς θητείες. Κανείς μέχρι τώρα δεν κατείχε το αξίωμα περισσότερα από 10 χρόνια. Στον χάρτη των Ηνω...
Μιλούν στον «Ημεροδρόμο» οι απεργοί του εργοστασίου της Coca Cola, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουν τον αγώνα τους εδώ και 2,5 χρ...