με λίγα λόγια... κάποτε οι κομμουνιστές σου γ@μησαν το σοϊ;