«Περιμένοντας τους Βαρβάρους»

Share:

  • Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
    Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
  • Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
    Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
      Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
      Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί; 
      Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια