Ύπαγε οπίσω μου σατανά!

Share:
φωτογ 9
Η Εκκλησία μας
φωτογ 1
δια επιφανών μητροπολιτών
φωτογρ 2
και Αγίων Πατέρων
φωτογ 3
που απαρτίζουν την ιεραρχία της
φωτογ 4
για μια εισέτι φορά
φωτογ 5
εκ λόγων χριστιανικών – και ουχί ανταγωνιστικών –
φωτογ 6
ετάχθη κατά του καρναβαλιού
φωτογ 7
συμπεριλαμβανομένου και του εθίμου των μεταμφιέσεων με φανταχτερές στολές
φωτογ 8
διότι σκανδαλίζουν και προκαλούν…
φωτογ 9
Ουδέν σχόλιον!