Για την ονομασία των Σκοπίων

Η ανακοίνωση του E TV για τον ισολογισμό του καναλιού!


Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν από ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, διαστρεβλώνοντας τα πραγματικά περιστατικά, προς αποκατάσταση της αλήθειας, η εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού “EPSILON TVN”, δηλώνει τα ακόλουθα: Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης με την από 3-3-2015 επιστολή της ζήτησε από την εταιρεία μας τη διαβίβαση του ισολογισμού της έτους 2013, δημοσιευμένου σε ΦΕΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του ν. 2328/ 1995, με σκοπό τον υπολογισμό του οικονομικού ανταλλάγματος για το έτος 2014. Η εταιρεία μας, την 10/6/2014, με σχετική αίτηση- δήλωση προς την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ γνωστοποίησε την ανάρτηση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2013 στην ιστοσελίδα της, καθώς και την καταχώρηση όλων των οικονομικών καταστάσεων που αφορούσαν στην ως άνω χρήση μετά του σχετικού διπλοτύπου είσπραξης για δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ. Μετά από επανειλημμένες πιέσεις, τόσο στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ όσο και στην Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, την 5/3/2015 η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 22005/ 5-3-2015 έγγραφο της προς το Εθνικό Τυπογραφείο ενημέρωσε αυτό ότι την 4/3/2015 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 336657 ο ισολογισμός της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2013, που υποβλήθηκε την 10/6/2014 και παρακαλούσε αυτό να φροντίσει για τη δημοσίευσή του. Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί ο εν λόγω ισολογισμός στο ΦΕΚ. Συνεπώς, η μη έγκαιρη διαβίβαση του δημοσιευμένου ισολογισμού της εταιρείας μας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα, αλλά στη μη έγκαιρη δημοσίευσή του από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν σήμερα 3/4/2015 στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, στην οποία και διαβιβάστηκε ο μη δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας μας για τη χρήση 2013. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, παρακαλούμε να προβείτε, σύμφωνα με το νόμο, στη δημοσίευση του παρόντος κειμένου, το οποίο αποστέλλεται στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος απάντησης του σταθμού μας. tvnea