1/11/14

«Η δική μας φωνή δυνατά» αντήχησε στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ (video-photo)